skip to Main Content
WIJNEN VANUIT DIRECTE IMPORT EXCLUSIEVE WIJNEN GRATIS VERZENDING vanaf €100

Geborgde werkwijze Leeftijdscheck 18+

d.d. 30 januari 2023

Het is voor Wijnhandel jan van Breda van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. Wijnhandel jan van Breda wil namelijk absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar.

Met dit document wordt inzicht gegeven in de manier waarop Wijnhandel jan van Breda invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van:

  • het proces dat wordt gehanteerd door Wijnhandel Jan van Breda om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;
  • de wijze waarop door Wijnhandel Jan van Breda deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;
  • de controle door Wijnhandel Jan van Breda op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.

Leeftijdscontrole bij bestellen

  • Bij online bestellingen is het verplicht dat de koper aangeeft tenminste 18 jaar en ouder te zijn dat de ontvanger van deze bestelling ook 18 jaar of ouder is en bereid is om zijn / haar leeftijd met een geldig legitimatiebewijs te laten verifiëren. Tevens vragen wij tijdens het bestelproces iedere klant om onze algemene voorwaarden te accepteren en is de klant verplicht de leeftijdscontrole van onze logistieke partner Flespakket (PostNL) te accepteren.

 

Leeftijdscontrole externe bezorgpartner

  • Bij online bestellingen is het volgens de nieuwe alcoholwet verplicht dat de koper aangeeft tenminste 18 jaar en ouder te zijn. Om dit te controleren voert onze externe bezorgpartner Flespakket een leeftijdscheck 18+ uit: de geboortedatum aan de hand van de aflevergegevens én het ID-bewijs dat de klant gereed houdt. Ook vraagt de bezorger naar een handtekening voor ontvangst en mag er alleen afgeleverd worden bij de ontvanger zelf. Mocht de klant niet thuis zijn tijdens de levering gaat het pakket naar een ophaalpunt in de buurt. Het pakket mag niet bij de buren worden afgeleverd. Bij het ophaalpunt wordt er gevraagd naar een geldig identificatiebewijs. Wij betalen via een module van flespakket.nl een extra bedrag per zending om verzekerd te zijn dat de controle plaatsvindt.

 

Leeftijdscontrole eigen bezorgdienst

  • Ook leveren wij soms met een eigen bezorger, deze zal ook vragen naar geldig legitimatie. De eigen bezorgdienst van Wijnhandel Jan van Breda controleert bij aflevering de geboortedatum aan de hand van de aflevergegevens én het ID-bewijs dat u gereed houdt. Wanneer u reeds door eerdere controle van de eigen bezorger geïdentificeerd bent en u wordt herkend door de eigen bezorger en/of het is evident dat u ouder bent dan 25 jaar, dan kan dit ook als verificatie worden gezien. Legitimatie op verzoek van de bezorger blijft echter te allen tijde verplicht.

 

Aflevering bij de buren is niet meer mogelijk

  • Afleveren bij de buren, of wijn achterlaten zonder dat er iemand thuis is, is niet toegestaan. Het pakket zal weer door de bezorger meegenomen worden. In geval van externe bezorging zal het pakket naar een afhaallocatie gebracht worden. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kan het pakket binnen een week afgehaald worden, daarna gaat het pakket terug naar de afzender. Bij eigen bezorging zal het pakket retour genomen worden en kan het pakket in de winkel van Wijnhandel Jan van Breda afgehaald worden, of opnieuw ter verzending aangeboden worden waarbij er opnieuw de leeftijdsverificatie zal plaatsvinden. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

 

Informeren van medewerkers en partners

  • Alle medewerkers van Wijnhandel Jan van Breda worden geïnformeerd betreffende de geborgde werkwijze en worden op de hoogte gehouden van updates. De externe bezorgpartner Flespakket wordt bij de samenwerking geïnformeerd over de verkoopregels en het belang van naleving hiervan.

 

Controle van de geborgde werkwijze

  • Conform artikel 5.2 lid 1 onder d van het Alcoholbesluit doen wij minimaal één keer per jaar onderzoek naar de uitvoering van de geborgde werkwijze. Bij bezorging door externe partijen wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of de vereiste leeftijdscheck wordt nageleefd. Daarnaast overleggen wij met onze logistieke partner of de bezorgingen aan de wettelijke eisen voldoen. Wanneer blijkt dat ten onrechte alcoholhoudende drank is afgeleverd aan een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt of de alcoholhoudende drank op een ander adres is afgeleverd, zullen wij corrigerende acties uitvoeren, zoals het aankaarten van dergelijke gebrek bij onze logistieke partners en indien nodig het aanpassen van onderlinge afspraken/processen met onze logistieke partners.
Back To Top